หน้าหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติหน่วย ผู้บังคับบัญชา หน่วยในสังกัด่ download ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

 

ผลการปฏิบัติงานสำคัญ

เมื่อ 18 มกราคม 2559 บก.สส.ภ.1 จัดอบรมโครงการปรับทัศนคติเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชนชน ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ตำรวจภูธรภาค 1 โดย พลตำรวจตรี รณศิลป์ ภู่สาระ รอง ผบช.ภ.1 มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดมีข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้าอบรมทั้งสิ้น 102 คน และ พลตำรวจตรี อำนาจ จันทร์เจริญ ผบก.สส.ภ. 1 เป้นวิทยากรบรรยาย

 
 

เมื่อ 9 มกราคม 2559 บก.สส.ภ. 1 จัดชุดปฏิบัติการพิเศษปราบไพรีอริศัตรูพ่าย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ที่ตำรวจภูธรภาค 1 โดยสาธิตการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการพิเศษ การแสดง

ยุทโธปกรณ์ประจำชุดปฏิบัติการ

มื่อ 24 ธันวาคม 2558 บก.สส.ภ.1 จับกุมชาวเขาเผ่าลีซอ ชื่อ นายอะเล แซ่หวู่ อายุ. 30 ปี ลักลอบซุก/จำหน่าย ไอซ์หนัก 21 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 63 ล้านบาท ที่ปากซอยนาคนิวาส 49 และตำหนักทองอพาร์ทเมนท์ย่านลาดพร้าว

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบไพรีอริศัตรูพ่าย ของตำรวจภูธรภาค 1 นำโดย พ.ต.อ.ศุภากรณ์ จันทาบุตร ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.1 เข้าทดสอบโครงการเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับกองบัญชาการ ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. - 23 ธ.ค.58 โดยได้รับรางวัล

- ชนะเลิศพลซุ่มยิงระดับ ตร.

- ชนะเลิศทีมเคลือ่นที่ ระดับ ตร.

- ชนะเลิศชุดปฏิบัติการพิเศษ ระดับ ตร.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

 

แจ้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการปรับทัศนคติเชิงบวกปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนให้เข้าอบรม ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ อาคารเอนกประสงค์ ภ. 1